Τελευταία ενημέρωση: 07 Αύγουστου 2018


Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης ("Όροι", "Όροι Χρήσης") πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο www.griffonmarket.com ("Υπηρεσία") που λειτουργεί από το Griffon Market.

Η πρόσβασή σας και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και άλλα άτομα που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.
Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.


Πνευματική ιδιοκτησία

Η Υπηρεσία και το αρχικό της περιεχόμενο, λειτουργίες και λειτουργικότητα είναι και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία του Griffon Market και των δικαιοπαρόχων του.


Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτου μέρους που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από το Griffon Market.
Το Griffon Market δεν ελέγχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτων μερών. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το Griffon Market δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες μέσω αυτών των δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών.
Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους που επισκέπτεστε.


Λήξη

Μπορεί να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβαση στην Υπηρεσία μας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και αν παραβιάζετε τους Όρους.
Όλες οι διατάξεις των Όρων, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να παραμείνουν μετά την καταγγελία, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, περιλαμβανομένων διατάξεων περί ιδιοκτησίας, αποποίησης ευθύνης από την εγγύηση, αποζημίωσης και περιορισμού  ευθύνης.


Αποποίηση ευθυνών

Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο. Η Υπηρεσία παρέχεται σε βάση "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ". Η Υπηρεσία παρέχεται χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης ή εκτέλεσης.

 

Κυβερνητικός νόμος

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους τις Ελλάδος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.
Η αποτυχία μας να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα θεωρείται παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή από δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτοί οι Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία μας και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες που ενδέχεται να έχουμε μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία.

 

Αγορές ηλεκτρονικά, μη ηλεκτρονικά και από την Υπηρεσία

Συμφωνείτε ότι όλες οι συναλλαγές σας με εμάς μπορούν, κατά την επιλογή μας, να διεξάγονται ηλεκτρονικά από την αρχή μέχρι το τέλος. Εάν αποφασίσουμε να προχωρήσουμε μη ηλεκτρονικά, αυτές οι συναλλαγές θα εξακολουθήσουν να διέπονται από το υπόλοιπο των παρόντων Όρων, εκτός αν εισάγoυμε διαφορετικούς όρους. Είστε υπεύθυνοι να εκτυπώσετε ή να δημιουργήσετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτών των Όρων και κάθε άλλης σύμβασης ή αποκάλυψης που οφείλουμε να σας παρέχουμε. Ο κίνδυνος ζημιάς, απώλειας και κυριότητας για τα στοιχεία που αγοράσατε από εμάς μεταφέρεται σε εσάς μετά την παράδοση των αντικειμένων στον μεταφορέα. Όταν στέλνουμε σε εσάς ή σύμφωνα με τις οδηγίες σας σε άλλο άτομο, συμφωνείτε να πληρώσετε τη ναυτιλία και τις χρεώσεις διακίνησης. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξάνουμε, να μειώνουμε και να προσθέτουμε ή να εξαλείφουμε χρεώσεις από καιρό σε καιρό και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, επομένως συμφωνείτε να ελέγξετε όλες τις χρεώσεις πριν να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία ή να εγγραφείτε για μια υπηρεσία. Οποιεσδήποτε χρεώσεις αποστολής ή διεκπεραίωσης ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν ή όχι το πραγματικό κόστος. Μπορείτε να πλειρώσετε με τραπεζικό έμβασμα ή άλλο τρόπο πληρωμής αποδεκτό από εμάς. Υποβάλλοντας την παραγγελία σας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιήσετε την καθορισμένη μέθοδο πληρωμής και συμφωνήτε να χρεωθεί η παραγγελία σας (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, της αποστολής, του χειρισμού και οποιωνδήποτε άλλων ποσών που περιγράφονται από εμάς) με τραπεζικό έμβαζμα ή άλλη μέθοδο. Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν ακριβέστεροι και να εξαλείφουμε τα σφάλματα. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία, περιγραφή, φωτογραφία, τιμολόγηση ή άλλες πληροφορίες θα είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, τρέχουσες ή χωρίς λάθη. Σε περίπτωση σφάλματος, διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε αυτό το σφάλμα και να αναθεωρήσουμε ανάλογα την παραγγελία σας, αν χρειαστεί θα ακυρώσουμε την παραγγελία και θα επιστρέψουμε το ποσό που χρεώσαμε. Όλα τα στοιχεία εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα και διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε ποσοτικά όρια σε οποιαδήποτε παραγγελία, να απορρίπτουμε ολόκληρη ή μέρος μιας παραγγελίας και να διακόψουμε προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίς προειδοποίηση, ακόμη και αν έχετε ήδη κάνει την παραγγελία σας. Όλες οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε τυχόν παραγγελίες που γίνονται για προϊόντα ή / και υπηρεσίες που η πώληση ή η χρήση αυτού του προϊόντος ή / και υπηρεσίας στην περιοχή ή τη δικαιοδοσία σας είναι περιορισμένη ή απαγορευμένη.

 

Ελάχιστα ποσά & αποστολές ηλεκτρονικής παραγγελίας

Ελάχιστα ποσά παραγγελιών:

Η ελάχιστη παραγγελία για τη Γαλατινή Κοζάνης είναι 10€ χωρίς τσιγάρα και κάρτες κινητών.

Η ελάχιστη παραγγελία για Σιάτιατα, Μικρόκαστρο, Καλονέρι και Εράτυρα είναι 25€ χωρίς τσιγάρα και κάρτες κινητών με μεταφορικά μέσα του Griffon Market και με μεταφορική εταιρεία η ελάχιστη παραγγελία είναι 1€.

Η ελάχιστη παραγγελία για την υπόλοιπη Ελλάδα είναι 1€.

 

Αποστολές:

Οι παραγγελίες στη Γαλατινή Κοζάνης διανέμονται με μεταφορικά μέσα του Griffon Market δωρεάν και οι παραγγελίες στις περιοχές (Σιάτιστα, Μικρόκαστρο, Καλονέρι και εράτυρα) με 3€ μεταφορικά ανεξαρτήτως βάρους και όγκου παραγγελίας ή με μεταφορική εταιρεία της επιλογή σας (το κόστος είναι μεταβλητό).

*Ώρες παράδοσης 14:00 με 17:00

Υπόλοιπη Ελλάδα:

Στην υπόλοιπη Ελλάδα η αποστολή πραγματοποιείτε με συνεργαζόμενη μεταφορική του Griffon Market ή με εταιρεία της επιλογής σας. Το κόστος είναι μεταβλητό και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

*Δεν αποστέλονται προϊόντα ψυγείου & κατάψυξης.

 

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών
Από τις 15 Φεβρουαρίου 2016, έχει τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ODR), η οποία επιτρέπει τόσο στους καταναλωτές όσο και στους εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους είτε πρόκειται για εγχώριες είτε για διασυνοριακές συναλλαγές.

Στην Ελλάδα, τα αρμόδια όργανα είναι:

Διαμεσολαβητής καταναλωτών: http://www.synigoroskatanaloti.gr/

και για τα τραπεζικά θέματα ο τραπεζικός διαμεσολαβητής: http://www.hobis.gr

Για την ΕΕ:

Ο σύνδεσμος είναι:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng

Η διαδικασία διεξάγεται σε τέσσερα στάδια: 1) υποβολή καταγγελίας, 2) συμφωνία σε οργανισμό επίλυσης διαφορών, 3) επεξεργασία της καταγγελίας από τον οργανισμό επίλυσης διαφορών, 4) αποτέλεσμα και καταγγελία της καταγγελίας. Η διαδικασία είναι εύκολη, πλήρης ηλεκτρονικά και εξυπηρετεί όλες τις χώρες της ΕΕ. Ο χειριστής πρέπει να αποφασίσει εντός 90 ημερών.


Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε νέων όρων. Αυτό που αποτελεί υλική αλλαγή θα καθοριστεί κατά την απόλυτη κρίση μας.
Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, διακόψτε τη χρήση της Υπηρεσίας.


Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας.

Όροι και προυποθέσεις

www.000webhost.com